Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Захиргааны хэргийн үйл ажиллагааны мөрдөн шалгах зарчмын хэрэгжилт түүний эрх зүйн ач холбогдол

Ц.Анхтуяа

Захиргааны хэргийн үйл ажиллагааны мөрдөн шалгах зарчмын хэрэгжилт түүний эрх зүйн ач холбогдол

Гишүүнчлэл

?
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарчим, тэдгээрийн агуулга, мөн чанар, тогтолцоот шинжийг онолын түвшинд нэгтгэн судлах, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тусгай зарчмын нэг болох мөрдөн шалгах зарчмын онцлогийг тодорхойлж, зарим улс орны жишигтэй харьцуулан үнэлэхийг зорилоо.
# эрх зүй# хууль