Esan - Захиргааны хэргийн нотлох ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Захиргааны хэргийн нотлох ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Г.Ганбаярмаа

Захиргааны хэргийн нотлох ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын шүүх байгууллагаар шийдвэрлэгдсэн захиргааны зарим судалгаа нотолгоонд тулгуурлан эрх зүйн болон онолын талаас нотолж буй байдал, түүнд тулгамдсан зарим нэг асуудлуудыг нээн харуулахыг зорьлоо.
# захиргааны хэрэг# хууль# эрх зүй