Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Захиргааны хариуцлага хүлээлгэх шийдвэр гаргах, түүнийг давж заалдах, биелүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Б.Чингис

Захиргааны хариуцлага хүлээлгэх шийдвэр гаргах, түүнийг давж заалдах, биелүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Захиргааны хариуцлага хүлээлтэх шийдвэр гаргах, түүнийг давж заалдах, биелүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын талаарх асуудлуудыг судлан түүнд дүн шинжилгээ хийж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга замыг боловруулах асуудлыг судаллаа.
# эрх зүй# хууль