Esan - Ял тэнсэх шийтгэлийн онцлог, зориулалт, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ял тэнсэх шийтгэлийн онцлог, зориулалт, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх зарим асуудал

Ю.Цолмонбаатар

Ял тэнсэх шийтгэлийн онцлог, зориулалт, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Ялын гүйцэтгэл, ял оногдуулах ба чөлөөлөх зохицуулалт нь хүмүүнлэг үзэл санаанд үндэслэсэн байх учиртай.
# ял тэнсэх# шийтгэл