Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Уул уурхайн салбарт ажиллагсдын эрх зүйн зохицуулалт

Б.Баярчимэг

Уул уурхайн салбарт ажиллагсдын эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Уул уурхайн салбарын хөгжлийг дагаад байгалийн нөөц, нөхөн сэргээлт, ашигт малтмал хайх олборлох, зам тавих, барилга байгууламж барих явцдаа хуулсан хөрс, овоолсон шороо, бий болгосон далан цооног, суваг шуудууг хэвийн байдалд нь оруулахгүй орхисноос байгалийн унаган төрх алдагдаж, улмаар хүн мал, ан амьтан осолдож, гэмтэж дайжих болсон нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн амьд явах, сурч боловсрох эрхтэй. Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг төлбөргүй олгох, эрүүл, мэнд нь хязгаарлагдаж байгаа тул Уул уурхайн салбарт ажилагсдын эрх злйн зохицуулалт сэдэвийг сонгосон'үндэслэл болно.
# уул уурхай# эрх зүй# хууль