Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох тухайд

Д.Мөнхцэцэг

Үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох тухайд

Гишүүнчлэл

?
Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн байгууллагын өнөөгийн практикт бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохицуулж буй хууль тогтоомж хэрхэн хэрэгжиж буй, энэ явцад практик ба эрх зүйн орчин хоорондоо нийцэж буй эсэх, улмаар бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулахад хууль тогтоомж хэр нөлөөлж байгааг тус тус тодруулах үндсэн дээр бүртгэлийн үйл ажиллагаа ба түүний эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоход тус дөхөм болохуйц санал дэвшүүлэхийг гол зорилгоо болгож судаллаа.
# үл хөдлөх хөрөнгө# өмч# эрх зүй