Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслэх гэрээний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох

С.Мандхай

Үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслэх гэрээний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох

Гишүүнчлэл

?
Иргэний хуулинд шинээр орсон “Үйлдвэр аж ахуй,хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын түрээс, газрыг хэрэглэгдэхүүний хамт түрээслэх” талаар онолын нэгдсэн ойлголттой болох, практикт нг мөр хэрэглэхэд тус дөхөм болох үүднээс энэ судалгааны ажлыг бичлээ.
# үл хөдлөх# эд хөрөнгө# түрээс# гэрээ# эрх зүй