Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Торгох ялын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Э.Одхүү

Торгох ялын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Эрүүгийн хуулинд зохицуулж байсан түүхэн уламжпалын дэвшилттэй шинжийг үндэслэл болгон шинээр мөрдөгдөж буй Эрүүгийн хуулиар зохицуулсан гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцогдсон хүний хуульд зааснаар олж авсан өмчлөх эрхийг мөнгөн дүнгээр тодорхой хэмжээсээр хасах ял буюу торгох ялын талаар судалж хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойллоо.
# торгох ял# эрх зүй