Esan - Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах ял эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах ял эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал
(2)

М.Отгонжаргал

Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах ял эдлүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Шүүхээс гаргасан шийдвэрүүдийг гүйцэтгэх /биелүүлэх/ явдал нь төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанаас хамгийн чухал, хариуцлагатай ажил гэдэгтэй хэн бүхэн санал нийлэх билээ.
# албан тушаал# үйл ажиллагаа# эрх зүй