Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Таслан сэргийлэх арга хэмжээ түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

А.Мөнхтамир

Таслан сэргийлэх арга хэмжээ түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Таслан сэргийлэх арга хэмжээг эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад хуулийн дагуу хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нөхцлүүдийг онол болоод практик талаас нь судлан дүгнэжцаашид таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэглэх явцад хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх, практик ажилтнуудад уг арга хэмжээг оновчтой хэрэглэх арга зүйг эзэмшүүлэх зэргийг судалсан болно.
# эрх зүй# хууль