Тамхины хяналтын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Т.Эрхэмбаяр

Тамхины хяналтын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Тамхичдын 50% нь тамхинаас үүдэлтэй өвчний улмаас нас бардаг байна. Дэлхий нийтийг цочроож байгаа энэ аймшигт өвчнөөс сэргийлэх ямар арга зам байгааг судпах явдап нь чухал байна. Мөн тамхины хяналтын тухай хууль төдийлөн хэрэгжихгүй байна. Тамхинд агуулагдах хор, тамхины утаанд никотин, угаарын хий зэрэг 4000 гаруй химийн бодис, хорт хавдар үүсгэдэг 43 бодис агуулдаг байна.
# эрх зүй# хууль