Esan - Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Б.Оюунзул

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны үр дүнд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт түүнд тулгамдсан зарим асуудлыг судлан тогтоож, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлж, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосноор шүүхийн шийдвэр бүрэн хэрэгжих, эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын зөрчигдсөн эрх сэргээн тогтоогдох нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой юм.
# шүүх # эрх зүй# хууль