Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Шүүхийн ажиллагаан дахь иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын зарим асуудал

А.Мөнхбаяр

Шүүхийн ажиллагаан дахь иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны тулгуур зарчмын нэг бол хэрэг, маргааныг шийдвэрлэхэд иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах зарчим мөн. Монгол улсын Үндсэн хуулийн тавин хоёрдугаар зүйлийн хоёр дахь хэсэгт Анхан шатны шүүх хэрэг, маргааныг хамтран шийдвэрлэхдээ иргэдийн төлөөлөгчийг хуульд заасан журмын дагуу оролцуулна гэж заасан.
# шүүх# эрх зүй# иргэдийн төлөөлөгч