Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

М.Сэлэнгэ

Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулсан эрх зүйн орчин маш дутмаг байгаа бөгөөд энэ шалтгаанаас үүдэлтэйгээр шүүгчийг сэлгэн ажиллуулахад нэлээд их хүндрэл тулгарч байна. Үндсэндээ зохих эрх зүйн орчин өнөөг хүртэл бүрэлдэн бий болж чадаагүйгээс шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах механизм үр өгөөж муутай, хөгжиж чадахгүй байсаар ирсэн гэж дүгнэж болно.
# шүүгч# эрх зүй# шүүхийн байгууллага