Esan - Шударга бус өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Шударга бус өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Г.Дэлгэрмаа

Шударга бус өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Шударга бус өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал сэдэвт судалгааны ажлын гол зорилго нь өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, бусад улс орны эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан, өөрийн улсын онцлог, Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох саналыг дэвшүүлэн судалгаагаа хийлээ.
# шударга бус өрсөлдөөн# эрх зүй