Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Шашны байгууллагад зөвшөөрөл олгох, бүртгэх харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Д.Энхсайхан

Шашны байгууллагад зөвшөөрөл олгох, бүртгэх харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа шашны байгууллагын зөвшөөрөл, бүртгэлийн асуудлыг төгөлдөржүүлэх, төрийн байгууллагын хяналтыг сайжруулах, гадны хориглосон шашны харгис үзэл номлолыг нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх асуудлыг нэг сэдэвт бүтээлийн хэмжээнд судалж, энэ чиглэлд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй санал, дүгнэлт дэвшүүлэхийг зорилоо.
# шашны байгууллага# эрх зүй