Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Шагнал амласнаас үүсэх үүргийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Б.Өнөржаргал

Шагнал амласнаас үүсэх үүргийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Шагнал урамшуулалын тухай ойлголт, онцлог, эрх зүйн зохицуулалтын өнгөрсөн болон өнөөгийн байдал, гадаадын зарим орны шагнал урамшуулал амлахтай холбогдсон эрх эүйн зохицуулалтыг судлан харьцуулан үнэлэлт дүгнэлт хийж, улмаар эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудлыг судалсан болно.
# шагнал урамшуулал# эрх зүй