Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Патентийн хуулийн хэрэгжилт түүний өнөөгийн байдал

Ө.Мөнхтуул

Патентийн хуулийн хэрэгжилт түүний өнөөгийн байдал

Гишүүнчлэл

?
Патентийн эрх зүйн ойлголт, түүний эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилтийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж патентийн хуулийг боловсронгуй болгох арга зам бий эсэхийг судлахыг зорилоо.
# патент# хууль# эрх зүй