Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Оргон зайлсан сэжигтэн яллагдагчийг эрэн сурвалжлах ажиллагааны онцлог эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

П.Буяндэлгэр

Оргон зайлсан сэжигтэн яллагдагчийг эрэн сурвалжлах ажиллагааны онцлог эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Цагдаагийн байгууллага болон хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн эрх хэмжээ, хуулиар ногдуулсан эрэн сурвалжлах үүргийн хэрэгжилтийг энэхүү дипломын ажилд тусгахыг зорилоо.
# эрэн сурвалжлах# эрх зүй# гэмт хэрэг