Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өсвөр насны хүнд оногдуулах хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээний эрх зүнй зохицуулалтын зарим асуудал

П.Гандолгор

Өсвөр насны хүнд оногдуулах хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээний эрх зүнй зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Шүүхээр шийдвэрлэгдэж байгаа насанд хүрээгүй этгээдэд холбогдох хэргийн дийлэнх хувийг хүнд гэмт хэрэг эзэлж байх бөгөөд Шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн хуулиар Өсвөр насны хүнд оногдуулах ял эрүүгийн хариуцлага эрх зүйн байдлыг хувьд хүндэрч байх тул энэ талаар судлахыг зорилоо.
# өсвөр нас# гэмт хэрэг# эрх зүй