Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Ч.Атарболд

Өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагууд болон хүнсний салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ салбарт хэрхэн анхаарч чанаргүй, стандарт хангаагүй бүтээгдэхүүн зарж борлуулж байгаа аж ахуин нэгж байгууллагуудад оногдуулж буй арга хэмжээ, хүнсний тухай хуульд заасан эрүүл аюулгүй бараа бүтээгдэхүүний чанарыг хангаж урьдчилан сэргийлэх, зорилгыг хэрхэн хангаж буй байдал, мөрдөж буй хуульчилсан актууд нөлөөгөө өгч буй эсэхийг тодорхойлон шинжлэх ухааны үндсэлэлтэй санал дүгнэлт боловсруулж нэг сэдэвт судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэж монгол улсын хүнсний аюулгүй байдлын өнөөгийн байдлыг ямар түвшинд байгааг шинжлэн судлахыг зорьсон болно.
# хүнсний бүтээгдэхүүн# аюулгүй байдал# эрх зүй