Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өмчлөх эрхийг шударгаар олж авах түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Ц.Уранчимэг

Өмчлөх эрхийг шударгаар олж авах түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогч хэн бүхэнд өмчлөх эрхийг шударгаар олж авах асуудлыг зөв ойлгож хэрэглэх, улмаар өөрийн эрх ашгийг зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах мэдлэг чадварыг эзэмшихэд нь бага ч болов хувь нэмэр болох тухайн ойлголтын агуулга мөн чанарыг ойлгож мэдэх, үргэлжлүүлэн судлахыг зорилоо.
# өмчлөх эрх# эрх зүй