Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Насанд хүрээгүйчүүдийн хөдөлмөр хамгааллын эрх зүйн зохицуулалт

Д.Ганчимэг

Насанд хүрээгүйчүүдийн хөдөлмөр хамгааллын эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь одоогийн мөрдөгдөж байгаа Хөдөлмөрийн тухай хуульд насанд хүрээгүйчүүдийн хөдөлмөр хамгааллын эрх зүйн талаар тусгагдсан зүйл заалтуудад дүн шинжилгээ хийж энэ хүрээнд өнөөгийн тулгамдаж байгаа асуудлуудыг олж тогтоох. улмаар насанд хүрээгүйчүүдийн хөдөлмөр хамгааллын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох юм.
# хөдөлмөр хамгаалал# эрх зүй