Насанд хүрээгүй этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн  хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

А.Нямсүрэн

Насанд хүрээгүй этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс нь Үндсэн хуулиараа хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм цогцлоон байгуулах эрхэм зорилго тавьж түүнийгээ хэрэгжүүлэхийн тулд хууль ёсыг чанд баримталж, хүний эрхийг эрхэмлэн дээдлэх зарчмыг мөрдлөгө болгосон билээ.
# хариуцлага# эрх зүй