Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал

Д.Төр-Амгалан

Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсад захиргааны хэргийн дагнасан шүүх байгуулагдаж шүүхийн өнөөгийн болон хэтийн төлөв, шүүгчийн боловсон хүчний асуудал, бүтэц, зохион байгуулалт, ололттой болоод дутагдалтай талуудыг хөгжингүй орнуудын захиргааны хэргийн шүүхтэй харьцуулан судалсан болно.
# монгол улс# шүүх# эрх зүй