Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсын иргэн газар өмчлөх эрхийн эрх зүйн үндэс, түүний зохицуулалт

Л.Ганзориг

Монгол Улсын иргэн газар өмчлөх эрхийн эрх зүйн үндэс, түүний зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын иргэний Үндсэн хуулиар хамгаалагдсан газар өмчлөх эрхийг хангах талаарх эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилтийн байдлыг судлан, цаашид тухайн харилцааг зохицуулах хэм хэмжээний үр нөлөөг дээшлүүлэх, арга замыг тодорхойлоход чиглэгдэнэ.
# иргэн# газар өмчлөл# эрх зүй