Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсын газар өмчлөлийн эрх зүйн уламжлал, шинэчлэлийн зарим асуудал

А.Батбаатар

Монгол Улсын газар өмчлөлийн эрх зүйн уламжлал, шинэчлэлийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс дахь газар өмчлөлийн эрх зүйн зохицуулалтаар гарсан ном зохиол эрх зүйн актыг судалсны үндсэн дээр өөрийн санал дүгнэлтийг дэвшүүлэх замаар одоо гарч байгаа онолын маргаантай асуудлуудыг зөв шийдвэрлэх улмаар Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг Үндсэн хуулийн зарчимын заалт үзэл баримтлалд нийцүүлэх улмаар Монгол улс дахь газар өмчлөлийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох чиглэгдэнэ.
# монгол улс# газар өмчлөл# эрх зүй