Esan - Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар дахь авилга, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар дахь авилга, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зарим асуудал

Ч.Энхцэцэг

Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар дахь авилга, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
“ Авлига түүний мөн чанар юу вэ?, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ямар арга замууд байна вэ?, механизм нь ямар хэлбэртэй байвал зохистой бол? гэхчилэн асуултуудад бодитой хариулт өгөх үүднээс авлигатай тэмцэх, түүнтэй холбогдсон асуудлыг судлан үзэхийг зорьж, түүний онолын үндэслэл, эрх зүйн зохицуулалтын төлөв байдал гэх мэт хандлагыг тодорхойлон гаргахыг зорьсон юм.
# эрүүл мэнд# авилга