Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй дэх дэхь гэмт хэргийн субъект

Р.Ганчимэг

Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй дэх дэхь гэмт хэргийн субъект

Гишүүнчлэл

?
Гэмт хэргийн субъектын талаар эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголт, түүний шинжүүд, тэдгээрийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудлыг судаллаа.
# монгол улс# эрүү# эрх зүй