Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй дэх таслан сэргийлэх арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Б.Цогтбаатар

Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй дэх таслан сэргийлэх арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын Эрүүгийн Байцаан Шийтгэх ажиллагаан дахь таслан сэргийлэх арга хэмжээ, тэдгээрийн уламжлал, шинэчлэл бусад улс орны хэмжээнд хэрхэн хэрэглэгдэж байгааг хариуцуулан судалж, нэгтгэн дүгнэж, онол практикийн чухал асуудлыг хөндөж буй болно.
# монгол улс# эрх зүй# эрүүгийн хууль