Монгол Улсын ба БНХАУ-ын эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны оролцогч-өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал, харьцуулсан судалгаа

С.Өөдлөх

Монгол Улсын ба БНХАУ-ын эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны оролцогч-өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал, харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Хүн төрөлхтөн хөгжлийнхөө явцад олж авсан үнэт зүйлсийн нэг бол хүний эрх юм. Хүний эрхийг хамгаалах талаарх эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны нэг чухал баталгаа бол хамгийн эхний ээлжинд иргэдийн хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа авах эрхийг бодитойгоор хангах явдал юм.
# өмгөөлөгч# эрх зүй