Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсад олон улсын гэрээгээр ялтан шилжүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

С.Ганбат

Монгол Улсад олон улсын гэрээгээр ялтан шилжүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын олон улсын гэрзэгээр ялтан шилжүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг онолын болон практик түвшинд судлах, хэрэгжилтэд тулгамдаж байгаа асуудлыг нээн илрүүлэх, улмаар боловсронгуй болгохтой холбогдсон санал дүгнэлт гаргахыг зорин ажиллаа.
# олон улсын гэрээ# эрх зүй