Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсад эм импортлох болон худалдаалах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудлыг боловсронгуй болгох нь

П.Батбаатар

Монгол Улсад эм импортлох болон худалдаалах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудлыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсад эм импортлох болон худалдаалах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй оолгоход чиглэсэн бие даасан судалгаа бөгөөд уг асуудлын онол, практикыг судлаж түүний шинэчлэл, үндэсний хууль тогтоомжийг гадаадын зарим улс орны хууль тогтоомж, түүнийг практикт хэрэгжүүлэх нөхцөл байдалтай харьцуулан судлаж, түүнийг хэрэгжүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтыг улам бүр боловсронгуй болгоход чиглэгдэнэ.
# эм# импорт# худалдаа# эрх зүй