Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улс дахь ялын бодлогын уламжлал шинэчлэлийн зарим асуудал

Ц.Болдчимэг

Монгол Улс дахь ялын бодлогын уламжлал шинэчлэлийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын эрүүгийн хууль тогтоомж нь цаг үеийн нөхцөл байдалтайгаа уялдан ялын бодлого, ял эдлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтанд шинэтгэл хийгдэн боловсронгуй болсоор, 2002 онд шинэ эрүүгийн хууль батлагдан мөрдөгдөж байгаа билээ. Ялын бодлогын талаар бие даасан бүтээл одоогоор байхгүй боловч судалгааны ажил тодорхой хэмжээнд хийгдсэн гэж үзэх үндэслэлтэй юм.
# хууль# эрх зүй# шүүх