Монгол оронд өвлийн аялал жуулчлалыг үйл явдлын үзмэр хэлбэрээр хөгжүүлэх нөөц боломж

А.Хуланбаатар

Монгол оронд өвлийн аялал жуулчлалыг үйл явдлын үзмэр хэлбэрээр хөгжүүлэх нөөц боломж

Гишүүнчлэл

?
Оолон улсын хэмжээний үйл явдлын үзмэрийн өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлагыг Монгол орны аялал жуулчлалын нөхцөл нөөцтэй уялдуулан өвлийн улиралд ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх боломжийг судлан зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тохирсон үйл явдалын үзмэрийг буй болгох зэргийг судалсан болно.
# аялал жуулчлал# жуулчид# зах зээл