Esan - Мөрдөн байцаалтын ажиллаганд тавих прокурорын хяналт онол практик

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мөрдөн байцаалтын ажиллаганд тавих прокурорын хяналт онол практик

Т.Эрдэнэбат

Мөрдөн байцаалтын ажиллаганд тавих прокурорын хяналт онол практик

Гишүүнчлэл

?
“Прокурорын хяналт’’-ыг хэл бичгийн найруулга зүйн бүтцээс нь авч үзвэл “прокурор”, “хяналт” гэсэн хоёр үгний нийлбэрээс бүтэж байгааг харагдуулах авч энэ нь нэг талаас, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч субъект, нөгөө талаас, түүний хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх үйл ажиллагааны чиглэл, хэлбэрийн тухай ойлголтыг баггаасан гүн гүнзгий агуулгатай ойлголт байна.
# мөрдөн байцаалт# хяналт