Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мөрдөн байцаах ажиллагаан дахь сэтгэл зүйн зарим асуудал

П.Оюунзул

Мөрдөн байцаах ажиллагаан дахь сэтгэл зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Мөрдөн байцаалт гэдэг нь мөрдөн байцаагчаас хүнд , онц хүнд болон ЭБШ хуулиар харьяалуулсан зарим хүндэвтэр гэмт хэрэгт ЭБШ тодорхой ажиллагаа явуулж , улмаар тухайн этгээд гэмт хэрэг үйлдсэн нь хангалттай нотлогдож байвал түүнийг яллагдагчаар татаж, ял сонсгож буй ажиллагаа.Мөрдөн байцаагч мөрдөн байцаалтыг гагцхүү эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн буюу хүлээж авсны дараа нэн даруй явуулж эхлэх бөгөөд энэ тухайй тогтоол үйлдэнэ.
# мөрдөн байцаах# эрх зүй# хууль