Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Мансууруулах бодис агуулсан ургамлыг тарих, ургуулах, хурааж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, онцлог

С.Хаш-Эрдэнэ

Мансууруулах бодис агуулсан ургамлыг тарих, ургуулах, хурааж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, онцлог

Гишүүнчлэл

?
Мансууруулах бодис агуулсан ургамлыг тарих, ургуулах, хурааж авах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, түүнд оногдуулж буй ял шийтгэлийн гадаад орнуудын адил төстэй гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, ял шийтгэлтэй харьцуулан судлахын зэрэгцээ тухайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх төрийн бодлого, хууль хамгаалах байгууллагын хэрэгжүүлж буй арга зүйг сайжруулан боловсруулахыг зорилтоо болгон судалсан ажил юм.
# гэмт хэрэг# эрх зүй