Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Компаний эрх зүйн зохицуулалт түүнийг боловсронгуй болгох нь

Б.Мягмардаш

Компаний эрх зүйн зохицуулалт түүнийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Компанийн бизнесийн хэлцэл хэмээх ойлголтоос зөвхөн бизнес хэлцэлд компанийн гишүүд болон хувьцаа эзэмшигчид тодорхой чиг үүрэгтэйгээр оролцон хяналт тавих замаар хууль ёсны эрх, ашиг сонирхолоо хамгаалахуйц боломжит хувилбарыг дэвшүүлэх, тулгамдаж байгаа зорилгыг шийдвэрлэхэд дэвшүүлэх санал.
# компани# эрх зүй