Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Иргэний хууль тогтоомжийг практикт хэрэглэхэд тулгамдаж буй зарим асуудал

Э.Жамц

Иргэний хууль тогтоомжийг практикт хэрэглэхэд тулгамдаж буй зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хүмүүс хамтран амьдрахын тулд тэдний хоорондын харилцааг тодорхой журмаар зохицуулах шаардлагатай болдог. Арал дээр ганцаараа амьдарч байгаа хүнд ийм журам шаардлагагүй нь тодорхой. Ер нь хүн бүр маш олон төрлийн хамтын нэгдлүүдэд харьяалагдаж байдаг. Хүмүүс хоорондын олон төрлийн харилцаа нь өөрөө “тоглолтын дүрэм”-ийг шаарддаг бөгөөд нийгмийн гишүүдийн харьцаа нь энэхүү дүрэмд нийцсэн байх ѐстой.
# иргэн# хууль тогтоомж# практик