Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Иргэний хэргийн төлбөр гаргуулах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

М.Сэржмядаг

Иргэний хэргийн төлбөр гаргуулах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Төлбөр төлөгч иргэдээс төлбөр гаргуулах ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын талаарх онолын болон практикийн ач холбогдолтой зарим асуудлыг судлан үзэж, цаашид энэ чиглэлийн эрх зүйн зохицуулалтыг хэрхэн боловсронгуй болгох,талаар санал, зөвлөмж боловсруулах зэргийг судаллаа.
# иргэний хэрэг# эрх зүшй