Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хугацааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Ц.Урангуа

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хугацааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Иргэний эрх зүй, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй болон хууль зүйн практикийн үүднээс судлан тулгамдаж буй асуудлын талаар нэгдсэн ойлголтыг бий болгох, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хугацааны эрх зүйд оновчтой зохицуулалтыг оруулахад ахиц дэвшил гаргахуйц зохицуулалтыг бий болгох арга замын талаар зохих санал дэвшүүлэх зорилготой.
# иргэний хэрэг# шүүх# эрх зүй