Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Иргэний эрх зүйн хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, зохицуулалтын онцлог

Н.Бадам

Иргэний эрх зүйн хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, зохицуулалтын онцлог

Гишүүнчлэл

?
Иргэний эрх зүйн хариуцлагаас чөлөөлөх асуудлыг зохицуулсан хууль тогтоомжийг судлан үзэж үр өгөөжийг нь дээшлүүлэх тодорхой бус хоёрдмол зүйл заалтыг ойлгомжтой болгох шаардлагын дагуу холбогдох нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахад чиглэсэн ажил юм.
# иргэний эрх зүй# хариуцлага