Esan - Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах эрх түүний шийдвэрлэлтийн зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах эрх түүний шийдвэрлэлтийн зарим асуудал

Б.Ганзориг

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах эрх түүний шийдвэрлэлтийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Төрийн байгууллага, албан тушаалтнууд өргөдөл, гомдлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх талаар идэвхийлэн ажилладаггүй, мөн иргэд ямар асуудлаар хаана, хэнд, хэрхэн хандах тулгамдсан асуудлаа хэрхэн шийдвэрлүүлэх талаар ойлголт, мэдлэг муутай байдаг.
# төрийн байгууллага# гомдол гаргах