Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүүхэд үрчлэлтийн эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал

Оюутан:Б.Батзориг

Хүүхэд үрчлэлтийн эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Хүний эрх тэр дундаа хүүхдийн эрхийг даяаршлагдсан өнөө цаг үед ихээхэн тулгамдсан асуудал гэж үзэж дэлхий нийтээрээ хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, нээж илрүүлэх, хүүхэд хүчирхийллийн далд хэлбэрийг олох зэргээр санал нэгтэйгээр улс орон бүр өөрийн эрх зүйн хэм хэмжээгээрээ тэмцэж буйгаа илэрхийлж байна. Уг асуудлаас хамгийн их маргаантай, хамгийн ихээр хараа хяналтгүй байж эрх нь зөрчигддөг хүүхэд бол “Үрчлэгдсэн хүүхэд” байдаг гэдэгт санал нэг. Хүүхэд үрчлэлтийн талаарх аливаа хууль тогтоомж нь үндсэн хууль болон Гэр бүлийн тухай хууль, Олон улсын гэрээ конвенцоос бүрддэг хэдий ч өнөөг хүртэл зохицуулаагүй үлдсэн харилцаа, эрх зүйн үйлчлэл дутсан ойлголтууд нийгэмд байсаар байна.
# хүүхдийн эрх# хүүхэд үрчлэлт# эрх зүй