Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүүхдийн тэтгэлэгтэй холбогдсон төлбөр барагдуулах эрх зүйн орчин, түүний хэрэгжилт

Б.Хатанбаатар

Хүүхдийн тэтгэлэгтэй холбогдсон төлбөр барагдуулах эрх зүйн орчин, түүний хэрэгжилт

Гишүүнчлэл

?
Хүүхдийн тэтгэлэгийн төлбөрийг албадан гаргуулах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдалд судлаачийн зүгээс дүгнэлт хийж, анхаарал татсан асуудлын талаар байр сууриа илэрхийлэн шийдвэрлэхэд чиглэсэн саналыг дэвшүүлэн хэлэлцүүлэхийг зорилоо.
# хүүхдийн тэтгэлэг# эрх зүй