Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх нь

Х.Одбаяр

Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Бид хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны өнөөгийн эрх зүйн зохицуулалтын түвшин ямар байгаа, энэ нь хүүхдийг хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг зөрчил, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд нөлөөлөх нөлөөлөл, үр дүн, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход юуг анхаарч ямар түвшинд хүрэх болон үр дүнг судлах зэргийг судаллаа.
# зам тээвэр# осол# эрх зүй