Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүүхдээ тэжээн тэтгэх болон нэмэлт зардлын талаарх маргаан, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Оюутан:А. Даваасүрэн

Хүүхдээ тэжээн тэтгэх болон нэмэлт зардлын талаарх маргаан, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын хувьд Монгол Улсын Үндсэн хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан органик, ердийн хуулиудаараа хүүхдийн ашиг сонирхлыг дээд зэргээр хангахыг зорилго болгосон улс юм. Гэтэл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд анхан шатны шүүхийн шийдвэрээр нийт 31,592 гэр бүл гэрлэлтээ цуцлуулж, нийт 7,100 иргэний хэрэгт 14,884 хүүхдэд тэтгэлэг тогтоож шийдвэрлэгдсэн байна.
# тэжээн тэтгэх# зардал