Esan - Хүнийг санаатай алах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүнийг санаатай алах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Т.Эрдэнэлхагва

Хүнийг санаатай алах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гишүүнчлэл

?
НҮБ-аас 1948 онд баталсан Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 3-р зүйлд "Хүн бүр амьд явах, эрх чөлөөтэй байх, халдашгүй дархан байх эрхтэй", 1966 онд баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 8-р зүйлд "Амьдрах эрх бол хүний бүрэн салшгүй эрх мөн.
# санаатай алах# гэмт хэрэг# эрүүгийн эрх зүй