Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний эрхийн үндэсний комиссын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Ж.Мухлай

Хүний эрхийн үндэсний комиссын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хүний эрхийн үндэсний комисс түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход шаардлагатай асуудлыг олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний хүрээнд болон гадаад улсын практиктай харьцуулан судалж санал дүгнэлт боловсруулах замаар Хүний эрхийн үндэсний комиссын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын судалсан ажил юм.
# хүний эрх# эрх зүй# хууль